Pozwolenie na wyburzenie

W przypadku niektórych nieruchomości należy wystąpić o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego. Prawo budowlane określa dokładnie, kiedy o takie pozwolenie należy wystąpić a kiedy tę czynność można pominąć.

Pozwolenie na wyburzenie nie jest wymagane w sytuacji kiedy budynki i budowle nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są objęte ochroną konserwatorską. Obiekty te nie mogą być wyższe niż 8 metrów, a odległość od granicy działki powinna być mniejsza niż połowa wysokości przeznaczonego do rozbiórki budynku lub budowli.

Kolejną sytuacją kiedy nie jest wymagane pozwolenie, jest rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych których budowa pozwolenia nie wymagała (czyli obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej). Wolno stojące budynki gospodarcze, altany i wiaty oraz przydomowe oranżerie (o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 25 m kw.), a także przydomowe oczyszczalnie ścieków (o wydajności do 7,50 m sześc. na dobę) także nie wymagają zezwolenia na rozbiórkę.

ależy nam na zadowoleniu naszych Klientów, w związku z tym staramy się spełnić ich oczekiwania na wielu płaszczyznach. Dlatego też oferujemy kompleksowe wykonanie usług uwzględniające przygotowanie projektu rozbiórki, uzyskanie potrzebnych pozwoleń, recykling i utylizację materiałów porozbiórkowych oraz porządkowanie terenu po rozbiórce.

Projekt rozbiórki jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę w odpowiednim urzędzie. Zapewniamy sporządzenie kompletnego pod względem formalnym projektu, tak by swoją treścią był zgodny w obowiązującymi przepisami prawa oraz by zapewniał wykonanie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych zgodnych ze sztuką budowlaną.

Pozwolenie na wyburzenie rozbiórkę Wrocław

One response to Pozwolenie na wyburzenie

  1. Blog.org.pl says:

    Hej! To jest pierwszy komentarz.

Dodaj komentarz